petak, 6. ožujka 2020.

Turizam otoka Visa u 2019.g.


U Komiži je tijekom 2019. godine bilo 18 982 dolazaka (6 492 domaća gosta), a 107440 noćenja (33 250 noćenja domaćih gostiju). Broj dolazaka je bio na nivou dolazaka u 2018. godini, a noćenja je bilo 1% više.
U gradu Visu bilo je 32 613 dolazaka (8 038 domaći), a noćenja je bilo 17 5211 (40096 domaći). Dolazaka je bilo 4,2% više, a noćenja 1,7% više.
Izvor: Državni zavod za statistiku

Nema komentara:

Objavi komentar