petak, 8. listopada 2021.

Arheološka baština otoka Visa


 

Izložba: Vis-à-Vis 200. 
Arheološka baština otoka Visa 
Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Splitu 
Vrijeme održavanja: listopad 2021. – listopad 2022. 
Autori: Jelena Jovanović, Boris Čargo, Maja Bonačić Mandinić 
Dizajn postava: Clinica Studio (Zagreb) 
Dizajn vizualnog identiteta: Kazinoti & Komenda (Split) 
Organizatori izložbe: Arheološki muzej u Splitu i Grad Vis 

U povodu znamenite 200. obljetnice osnutka Arheološkog muzeja u Splitu, osmišljena je prigodna izložba „Vis-à-Vis 200. Arheološka baština otoka Visa“. Ova obljetnička izložba prezentira preko 750 odabranih, najreprezentativnijih spomenika AMS, pronađenih na području otoka / grada Visa (antička Issa), jednog od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj. Raznorodni arheološki predmeti (natpisi, skulpture, vaze i druge keramičke posude, terakote, nakit, oružje, oruđe, novac) svjedoče o najranijim tragovima života na otoku, od razdoblja pretpovijesti sve do ranog srednjeg vijeka. S naglaskom na grčki grad Isu i njen dinamični razvoj tijekom razdoblja helenizma, kroz višestruke cjeline, izložba tematski razrađuje pretpovijesno razdoblje i prve kontakte s Grcima, isejsko gospodarstvo, svakodnevicu, novac, pogrebne običaje, rimske (carske) skulpture te razdoblje kasne antike i srednjeg vijeka na otoku. 
  Među najznačajnijim eksponatima na izložbi će biti predstavljeni: brončana glava božice Artemide, kameni grčki natpisi i nadgrobni spomenici među kojima je i najstariji grčki natpis u stihu pronađen u Hrvatskoj, mnogobrojne cjelovite oslikane grčke keramičke vaze i terakotne figure, preko 200 primjeraka grčkog, isejskog, rimskog i bizantskog novca. Također, na izložbi će se po prvi puta izložiti monumentalne rimske carske skulpture iz Ise, prezentirane nakon dugogodišnjih, kompleksnih restauratorsko-konzervatorskih zahvata. 
  Svi odabrani eksponati iz fundusa Arheološkog muzeja u Splitu, pronađeni su mahom u zaštitnim ili sustavnim arheološkim istraživanjima, te rekognosciranjima otoka / grada Visa. Neki izlošci su nabavljeni donacijama ili otkupima iz privatnih zbirki građana gotovo od samih početaka muzejskog djelovanja. Predstavljajući posjetiteljima najreprezentativnije isejske spomenike, ovom obljetničkom izložbom ističemo dva stoljeća dugu praksu i tradiciju Arheološkog muzeja u Splitu koji kontinuirano skrbi te nastavlja brinuti o zaštiti bogate viške arheološke baštine. Izložba je ujedno i hommage generacijama muzejskih stručnjaka koji su predano i neumorno usmjerili svoj rad i znanstveni interes na otok / grad Vis, nastavljajući ga i dalje u sustavnim arheološkim istraživanjima, te izložbenoj i izdavačkoj djelatnosti Arheološkog muzeja u Splitu. 

 Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, te Grada Visa, a prati je i divot izdanje kataloga na 335 stranica.

Nema komentara:

Objavi komentar