petak, 1. listopada 2021.

Tri viška senryu u Failed Haiku br.70


 

U Failed Haiku br.70 objavljena su mi tri senryua:

nažalost 

ugledao me je prvi 

dosadnjaković

unfortunately 
he saw me first 
doorknob


bijeli papir 
jači od inspiracije 
neispisani haiku

white paper 
stronger than inspiration 
unwritten haiku


cijelu noć 
laju psi 
da su psi 

dogs bark all night 
that they are 
dogs

Nema komentara:

Objavi komentar