srijeda, 18. lipnja 2014.

e-Hrvatska


Ovi iz Vlade RH puni su sebe što će građani moći sami, putem interneta, isprintati neki osobni dokument. 
A što oni misle za koji ......,eh, .....za što ćemo mi printati te dokumente? Da ih okvirimo i objesimo o zid, za plakatiranje, da ćemo od njih raditi postere? Pa ti nam dokumenti trebaju da bi ostvarili neka prava ili radi obveze. I što oni misle da svi imaju internet ili da se svi znaju služiti računalom?
Sve je to smo šminka i minimalno poboljšanje.
Stvari se trebaju postaviti tako da tijelo, koje treba neki dokument, da bi građani ostvarili pravo ili obvezu, samo prikuplja potrebne dokumente od drugog tijela, koje sa tim dokumentima raspolaže. I baš me briga na koji će način do njih doći! Na građanima je samo da daju zahtjev (poštom ili putem e-pošte), a na tijelima je da sami sve ostalo obave, razmjene potrebne dokumente, i dostave pismena građanima. Samo radi zaštite djece, bilo od jednog od roditelja ili drugih, može biti potrebno da se propisani dokumenti moraju preuzimati osobno. 
Dolazak na šalter mora biti iznimka u svakom trenutku neke procedure za ostvarivanje prava i obveze.

Nema komentara:

Objavi komentar