nedjelja, 20. prosinca 2020.

Par odluka Gradskog vijeća Grada Visa


 Grad Vis donio je proračun za 2021. godinu u visini od 27.201.788 kuna. Za kapitalne projekte i nabavu dugotrajne imovine iznos je od 12.430.000 kuna.
Donijeta je Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja rualnih naselja Podstražje i Brgujac. Između ostalog, time se stvaraju pretpostavke za uređenje kanalizacije na području jugoistoka.
Radi razvoja javne vodoopskrbe i odvodnje povećava se cijena vode za 2,5 kuna sa izuzetkom za poljoprivredu u iznosu od 1 kune. Naime, iz fondova Europske unije projekti se mogu financirati u iznosu od 80%, a ostatak se mora financirati iz vlastitih izvora.

Nema komentara:

Objavi komentar