srijeda, 23. prosinca 2020.

Procjena stanovništva otoka Visa za 2019. godinu


 Procjenjuje se da je, na dan 31.12.2019. godine, grad Vis brojio 2068 stanovnika (2018.-2047 stanovnika. Od ukupnog broja, žena je bilo 1042.
Komiža je imala 1484 stanovnika (2018.-1489 stanovnika). Žena je bilo 709.
Rast broja stanovnika u gradu Visu, a stagnacija u Komiži, zasniva se na migraciji. Broj stanovnika zasniva se na prijavljenom prebivalištu.
Izvor: Državni zavod za statistiku

Nema komentara:

Objavi komentar