srijeda, 16. prosinca 2020.

Svitanje


 Dvije fotografije svitanja sa jugoistoka otoka Visa.


1 komentar: