ponedjeljak, 6. listopada 2014.

1. Izvanredni sabor Hrvatskih laburista - Stranke rada


Jučer je, u Zagrebu, održan 1. Izvanredni sabor Hrvatskih laburista - Stranke rada na kojem je donijet novi statut, temeljem kojeg će se na Izbornom saboru birati novo rukovodstvo Laburista.
Statutom su se Laburisti odredili kao demokratska politička stranka ljevice. 
Ciljevi stranke su, između ostalog: ostvarivanje društvenih odnosa u kojima je rad najvažnije mjerilo u ostvarivanju osobnog i društvenog napretka; pronalaženje mehanizama djelovanja koji bi bili usmjereni k oslobađanju RH od dužničkog ropstva međunarodnog financijskog kapitala i njenih građana od nepravdenog dužničkog ropstva prema tzv. domaćim bankama; djelovanje u skladu sa tekovinama demokratskog antifašizma te osude svih totalitarnih režima, rasizma, vjerskog i drugog fundamentalizma; sprečavanje daljne privatizacije nacionalnog bogatstva RH i povrata u državno vlasništvo svih prirodnih resursa privatiziranih do sada itd.
Na Statut je bilo podneseno više od 30 amadmana. Od pet amadmana Splitsko-dalmatinskih laubrista prihvaćena su tri, a moj je bio prvi amandman koji je prihvaćen na Saboru.


Delegati Ogranka Hrvatskih laburista - Stranke rada Vis bili su Nikola Modrinić i ja.

Nema komentara:

Objavi komentar