utorak, 28. listopada 2014.

Edi Vojković: Demografska situacija otoka Visa, nekad i sada


Edi Vojković, u sklopu Anatomije otoka, prezentirao je demografsku situaciju na otoku Visu nekad i sada.


1910
1948
1991
2011

Grad Vis

5.159
3.718
2.106

1.934
Dračevo Polje
17
120
11
13
Marinje Zemlje
307
246
39
63
Milna
0
0
0
30
Plisko Polje
88
90
21
19
Podselje
123
121
31
19
Podstražje
200
171
36
40
Rogačić
0
0
0
12
Rukavac
127
138
36
66
Vis
4.297
2.832
1.932
1.672
Ukupno donja poja
862
886
174
262

Grad Komiža
4.948 
3.767
2.255

1.526
Biševo
243
193
14
15
Borovik
75
88
17
12
Duboka
70
48
0
13
Komiža
3.572
2.588
2.032
1.397
Oključna
304
198
11
-
Palagruža
20
6
7
-
Podhumlje
355
241
60
32
Podšpilje
21
109
42
11
Sveti Andrija
34
56
2
-
Žena Glava
254
240
70
46
Ukupno donja poja
1.376
1.179
223
129

Ukupno viška polja
2.238
2.065
397
391

Index staranja je 223,7 (za Hrvatsku 115), 17% stanovništva je do 19 godina, a starijih od 60 godina je 38%.
41% ima završenu osnovnu ili nesvršenu osnovnu školu, a 48%  srednje obrazovanje. Preko zime ima oko 400 prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje, a preko ljeta oko 240 stanovnika.
Stalno zaposlenih na otoku ima oko 350, te oko 80 ribara i obrtnika.
Kod viških lječnika ima oko 2.900 liječničkih kartona.

Nema komentara:

Objavi komentar