petak, 24. listopada 2014.

Veljko Mratinić: Stočarstvo, povrćarstvo, aromatično i ukrasno bilje


Na okruglom stolu o poljoprivredi, u sklopu Anatomije otoka, Veljko Mratinić prezentirao je osnovne crtice o: stočarstvu, povrćarstvu, aromatičnom i ukrasnom bilju otoka Visa.

Stočarstvo

- Stočarska proizvodnja u prošlosti zastupljena u svakom domaćinstvu za vlastite potrebe prehrane i transporta. Ukupan broj stoke je bio relativno velik.
- Danas prevladava stoka sitnog zuba - ovce i koze, ukupno cca 300  grla
- Proizvodnja neznatno zadovljava otočku potrošnju
- Meso, mlijeko i ostali proizvodi životnjskog porijekla, na otok se uglavnom dovoze
- Posoji velika mogućnost razvoja na zapuštenom zemljištu svih kategrija, makiji, pašnjacima, sve do cca 2 000 - 3 000 grla sitnog zuba
- Soka krupnog zuba zanemarivo - oko 30 grla

- Pčelarstvo: prisutni seleći pčelari u zimskom dijelu godine
- Peradarstvo: zanemarivo
Povrćarstvo:
- U prošlosti zastupljeno samo na okućnicama za porebe domaćinstava u skladu sa tadašnjim prehrambenim navikama i ostalim mogućnostima
- Današnje stanje: postoje okućnice i vrtovi za vlastite potrebe. Na većim organiziranim površinama proizvodnja je tek inicijalna - postoje 2-3 proizvođača.
- Opskrba povrćem lokalnog stanvoništva uglavnom je s kopna - dovozom na otok robe prosječne kvalitete oštećene i opterećene transportom i transportnim troškovima, upitnih ekoloških standarda
- Postojeća proizvodnja ne zadovoljava niti 10 % lokane potrošnje te je moguće njezino širenje na relativno većim površinama (zapuštene oranice)
- Samo za podmirenje lokane potrošnje bilo je potrebno staviti u funkciju 50 - 100 ha zemljišta, ukupnu proizvodnju oko 1 000 t visoke kvalitete i visokog ekološkog standarda
- Osigurano tržište uz zatvaranje ''otočkog kruga proizvodnje i potrošnje''
- Većina povrtnih kultura može se uspješno uzgajati bez navodnjavanja ili samo poneke, uz interventno navodnjavanje za što imamo dovoljne količine vode
 Aromatično bilje - lavanda, ružmarin
- Postoji veliki proizvodni potencijal, naročito za samonikli ružmarin koji se tradicionalno, stoljećima koristi. 1970-tih godina otkup suhog ružmarinovig lista na otoku iznosio je cca 400 t godišnje. Danas zanemarivih 1 - 2 t.
 Ukrasno bilje
- Uzgoj lončanica palmi Phoenix ima dvjestogodišnju tradiciju. Rasadnik je postojao sve do 1990 -tih godina, proizvodnja je iznosila 100 000  sadnica godišnje - moguća obnova.

Nema komentara:

Objavi komentar