petak, 10. listopada 2014.

Jurica Fadić: Poljoprivredni potencijal otoka Visa


Na okruglom stolu o poljoprivredi, u sklopu Anatomije otoka, Jurica Fadić prezentirao je : Potencijal otoka kroz povijesne i ekološke parametre (prostor, klima, tlo): 

Povijesne činjenice:

-          3000 ha obradivih površina (95% vinova loza)
-          propadanje vinogradarstva (filoksera, vinska klauzula, svjetski ratovi)
-          ulazak masline na zapuštene vinogradarske terene

Situacija danas:
-          cca 400 ha obrađenih površina:        

- 200 ha vinogradi
- 150 ha masline
- 20-30 ha ostale višegodišnje kulture (rogač, agrumi, smokva)
- 20 ha oranice

Ograničavajući faktori:

-          voda (nemogućnost navodnjavanja značajnijih površina)
-          klima - opće karakteristike (ograničenja kod izbora vrsta i sorti s obzirom na hidrološke karakteristike i sumu inaktivnih temperatura)
-          usitnjenost posjeda (imovinsko-pravni odnosi)
-          konkurentnost (izoliranost, troškovi transporta)
-          ljudski potencijal (stručnost, radna snaga)

Prednosti:
-          cca 700 ha ravnice na različitim supstratima (smeđa tla, crvenice, karbonatni pijesci)
-          cca 1500 ha manje ili više pristupačnih terasastih i drugih površina pogodnih za stočarstvo i uzgoj ljekovitog, eteričnog i začinskog bilja (pčelarstvo)
-          specifičnosti klime pogoduju uzgoju određenih kultura
-          nezagađenost kao preduvjet razvoja ekološke proizvodnje
-          turizam u razvoju kao potencijalni konzument dijela proizvodnje

                                                                                                                                               Jurica Fadić     Nema komentara:

Objavi komentar