srijeda, 21. ožujka 2012.

Dom maslinara


Grad Vis dodijelio je Udruzi maslinara i uljara otoka Visa na korištenje, većeg dijela, ex škole u Podstražju. Prostor je dat na određeno vrijeme od godinu dana, a na maslinarima je da osmisle korištenje istog, kako bi se korištenje produžilo na duže vrijeme. Zgrada je dosta zapuštena, u jednom dijelu nalazi se telefonska centrala, pa će trebati uložiti dosta truda za obnoviti je. U prvom redu trebati će obnoviti vrata i prozore. Zemljište za gradnju skule dali su postožani, pa će se tako prostor namijenjen za javni interes opet koristiti za javne potrebe. Ideja je otvoriti prostor i za druge udruge i razne manifestacije, a sve imajući u vidu da na jugoistok otpada više od 50% turizma grada Visa.  

1 komentar: