subota, 24. ožujka 2012.

Predavanja i demonstracije iz poljoprivrede


Predavanja i demonstracije iz poljoprivrede umjesto ove održati će se slijedeće sedmice: 
UTJECAJ LOKACIJE MASLINIKA NA FIZIČKE KARAKTERISTIKE PLODA TIJEKOM DOZRIJEVANJA I KVALITETU ULJA SORTE LECCINO 
Mr.sc. Stanislav Štambuk 
POTICAJI U POLJOPRIVREDI I DOBRI POLJOPRIVREDNI I OKOLIŠNI UVJETI 
Jurica Fadić, dipl.ing.agr. 
Predavanja održati će se u Visu 27. ožujka (utorak) u 18,30 sati u gradskoj vijećnici. 

"DEMONSTRACIJA REZIDBE AGRUMA" u limunjak Mariani Josip, Komiža - lokacija "PRI KRIŽ" 28. ožujka ( srijeda ) u 11.00 sati. ( Stanislav Štambuk).

Nema komentara:

Objavi komentar