četvrtak, 15. ožujka 2012.

Oprez kod paljenja korova


Vrijeme je intenzivnih poljoprivrednih radova kad se učestalo pali korov. Vis postaje sve više otok maslina, a ožujak je najbolji mjesec za orezivanje maslina. Ožujak je i mjesec kad učestalo pušu (marčane) bure, a kako grane maslina odlično gore lako dođe do požara. Kako je gorenje vrsta onečišćenja okoliša trebalo bi ga izbjegavati. Ovce i koze obožavaju maslinovo lišće, pa bi bilo dobro da maslinari kontaktiraju njihove vlasnike i umjesto onečišćenja stvaraju novu vrijednost kroz proizvodnju mlijeka i sira ( ala koja rečenica :)).


Upute policije o spaljivanju korova:
.  tvari koje se spaljuju moraju se odložiti na dovoljnu udaljenost od objekata i površina koje bi vatra i dim mogli ugroziti – vodova električne energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata;
  • loženje vatre potrebno je izbjegavati u slučaju jačeg vjetra;
  • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti odgovarajući sigurnosni pojas, a materijal koji se spaljuje preporuča se rasporediti na manje hrpe:
  • ovisno o količini tvari i površini koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara;
  • uz mjesto spaljivanja potrebito je osigurati priručna sredstva za gašenje (lopate, vodu i dr.);
  • spaljivanje obavljati danju kada su za to pogodne vremenske prilike;
  • nakon spaljivanja potrebito je mjesto spaljivanja temeljito pregledati, a ostatak vatre i žara u potpunosti pogasiti;
  • u slučaju gubitka nadzora nad vatrom, ODMAH obavijestiti vatrogasce na broj telefona 193


1 komentar: